Genel Bilgi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
RFID İLE YERLEŞKE ERİŞİM KONTROLÜ SİSTEMİ
Radyo Frekans ile Tanımlama (RFID) basit anlamda; herhangi bir nesnenin üzerinde bulunan ve o nesneye ait bilgiyi içeren elektronik bir etiket (TAG) ile radyo frekansı üzerinden kendisini tanıtacak bir alıcı (OKUYUCU) arasında kurulan bir tanımlama teknolojisidir.

RFID Okuyucu, Tag'ların belleklerindeki bilgiyi okumak, yazmak veya değiştirmek için kullanılır. Bu cihazlara anten bağlanır ve antenlerin özellik ve şekline göre okuyucunun tag'ı okuyabileceği kapsama alanı oluşturulur.

RFID sistemlerinin kurulması için farklı yazılım ve donanım gereksinimi bulunmaktadır. RFID için gerekli olan donanımlar RFID etiketleri, RFID okuyucuları ve bunlara bağlı antenler, bunlarla birlikte kullanıcı ihtiyacına göre hazırlanmış yazılım yani arayüzler gerekmektedir.

RFID nihai kullanıcısı için bilgi yönetim sisteminin bir parçasıdır. Çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor olmasının temel nedeni ise geleneksel bilgi yönetim süreçlerine olan teknolojik üstünlüğü veya mevcut sistemlere sağladığı katkıdır. RFID'nin geleneksel bilgi sistemlerine göre üstünlüğü aşağıdaki şekilde açıklanmaktadır.


1 - RFID sistemleri uygulamanın gerçekleştiği anda veriyi elde ederler.
2 - RFID sistemleri işletmedeki bilgi sistemine herhangi bir gecikme olmadan sürekli veri yollarlar.
3 - RFID sistemleri gelen verileri doğrulayabilme kapasitesine sahiptir


RFID çok farklı alanlarda kullanılan ve kullanılabilecek bir teknoloji olmakla birlikte özellikle otomatik araç geçiş kontrol sistemlerinde çok yaygın bir şekilde kullanılacağını söylemek zor olmayacaktır.Şu ana kadar Türkiye de uygulanmış en kapsamlı ve büyük otomatik araç geçiş kontrol sistemini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşke kapılarına kurulmaktadır.

Sistem 4 giriş kapısındaki 8 giriş şeridi ile 7 çıkış şeridinin UHF pasif RFID sistemi ile kontrol edilmesi amacı ile kurulmaktadır. Kapı giriş çıkışlarının kontrolü için toplamda 13 adet UHF RFID Okuyucu ve 38 adet Anten kullanılacaktır. Sistem ODTÜ yerleşkesine sürekli giriş-çıkış yapan 10000 araca sabit etiket uygulaması ile 2000 adet misafir giriş çıkış etiketi içermektedir.

Tüm RFID sistemlerinde olduğu gibi RFID tabanlı otomatik araç geçiş sistemlerinde de en önemli bileşenlerden biri etikettir. En basit anlamıyla etiket içinde anteni olan bir mikroçiptir. Okuyucu ile etiketler arasında çift yönlü iletişim söz konusudur. Bu iletişimin sağlıklı gerçekleştirilmesi doğru ürünlerin seçilmesi olduğu kadar, uygun entegrasyon yapılmasına bağlıdır. Araç uygulamalarında entegrasyon sürecinde dikkat edilmesi gerekli önemli bir nokta, etiketin araç camına montaj yeri ve araç tipi farklılığından kaynaklanacak okuyucu - etiket arası iletişim performansı farklılığının sistemin işleyişinde bir problem yaratmamasını sağlamaktır.

Aşağıdaki şekil ile 3 şeritli bir kapı girişinin yerleşim detayı verilmiştir. Yan yana 3 şeritten oluşan bu kapı girişi, her şeride yerleştirilmiş 2 anten ile kontrol edilmektedir. Bu tür bir uygulamada temel beklentiler
- Aracın TAG ‘i mümkün olduğunca araç geçiş hızı yavaşlatılmadan okunabilmelidir,
- Şeritten geçiş yapan aracın sadece o şeride yerleştirilmiş anten tarafından okunması sağlanmalıdır,
- Bir şeride yerleştirilen antenin yan şeritlerdeki araçları okuması engellenmelidir,
- Okuma sonrası araç yetkisi ile ilgili kararın verilerek ilgili şerit trafik ışığı yakılmalı ve bariyeri açılmalıdır,
- Arka arkaya yapılan araç gerişlerinde okuma ve yetki karar sürecinde trafik akışını yavaşlatacak gecikmeler yaşanmamalıdır.

RFID uygulamalarında, yazılım RFID donanımı kadar önemli bir diğer bileşendir. RFID uygulamalarının geliştirilmesi ile ilgili olarak bir çok yazılım ve donanım firması ortak girişimler oluşturmuştur

RFID okuyucu, RFID etiket ile yapılan analog RF haberleşmesini dijital olarak uygulama katmanına aktarmaktadır.Gelen verinin işlenmesi, kontrol edilmesi, filtrelenmesi ve iş süreçlerinin ihtiyaçlarına uygun anlamlı veri haline getirilmesi işlemleri uygulama katmanında sağlanmaktadır.

RFID donanım katmanı ve uygulama katmanı arasındaki haberleşme protokolünde EPC Global tarafından belirlenen standartlara uygunluk önem kazanmış durumdadır. EPC Global LLRP (Low Level Reader Protocol) standartlarını belirlemiş ve yazılım firmalarının bu standartlara uygun şekilde uygulama geliştirmesini önermiştir.Bu uyumluluğu sağlayabilmek için RFID okuyucunun da LLRP desteğine sahip olması gerekmektedir.

ODTU RFID ile Yerleşke Erişim Kontrol Sistemi altyapısında LLRP uyumlu cihazların kullanımı tercih edilmiş ve uygulamalar bu protokole uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede;

- Geçiş noktalarında çalışan bir uygulamanın birden fazla RFID okuyucu ile çift yönlü haberleşmesine olanak sağlanmış,
- Sistemin marka bağımsız bir şekilde LLRP standartlarını karşılayan her donanım ile çalışabilirliği sağlanmış,
- Online ve offline kayıt işlemleri kolaylıkla sağlanmıştır ,

RFID ile Yerleşke Erişim Kontrol Sistemi sayesinde;
- Araçlar RFID chip içeren vebu sayede kopyalanması mümkün olmayan Kampüs Stickerları ile kayıt altına alınmaktadır
- Ziyaretçiler ise RFID chip içeren Ziyaretçi Kartları ile kontrol edilmektedir,
- Geçiş noktalarında, şerit bazlı araç yetki kontrolleri otomatik olarak gerçekleşmekte ve geçiş yetkisi bulunan araçlar için bariyer kontrolü sağlanmakta,trafik lambaları ile yönlendirmeler yapılmaktadır,
- Araç yetkilendirmeleri kapı, geçiş şeridi, tarih ve saat bazlı yapılabilmektedir,
- Bütün geçiş noktaları ve şeritlerde gerçekleşen araç hareketleri kayıt altına alınmakta, anlık geçiş hareketleri izlenebilmekte ve detaylı raporlar oluşturulabilmektedir.
- Kampüs içerisinde belirlenen belirli geçiş noktaları ve otoparklarda da ilgili donanıma sahip olduğunda araç kontrol sürekliliği sağlanabilmektedir,